Liên hệ với chúng tôi

Fırat Teknokent – Công Ty Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông

Manage: Pham Thi Hong Chau

Add: NT Le Ninh Town, Le Thuy District, Dong Hoi, Quang Binh
Phone: +841287796379
Email: chauatmps@gmail.com